Garmenjak, NP Telaščica

Hloubka 12-55 m, doporučena kvalifikace OWD-AOWD-Nitrox

Velký a Malý Garmenjak - kotvení na vnější straně Velkého Garmenjaku v zátoce, kde je hloubka 12 m. Ihned po opuštění zátoky začíná stěna, která od hladiny padá do hloubky 55 m. Stěna je přeplněna rohovitkami, z nichž některé dosahuji výšky až jednoho metru, houbami všech barev, mechorosty, řasami. V četných štěrbinách sídlí různé druhy ryb, od parmovců až po murény, jsou zde i langusty.

Na začátku stěny, na samotném východě ze zátoky se nachází převis vyplněný děrami. Dále se stěna ponořuje až ke dnu, které je písčité a je v hloubce 55 metrů. Následuje mírné klesání směrem do hloubek větších. Začátečníkům se doporučuje držet se v mělké části skalní stěny.

 

 


Vytisknout   E-mail