Potápěčské lokality

Hreben Mišine

Hloubka: 0-32 m, doporučená kvalifikace OWD-AOWD-Nitrox

Lokalitu naleznete jednoduše podle majáku vystaveném na malém útesu, který se zde vypíná z mořské hloubky. Dle místních starousedlíků z nedalekého Murteru se jedná o vyhaslý kráter podvodní sopky, která již dávno ukončila svou aktivní činnost. Tvar lokality tomu skutečně odpovídá. Jedná se o téměř pravidelný oválný prstenec o rozměrech asi 150x70 m.

Kaprije

Na výspě Kaprije začíná dvouterasovitá stěna. Hrana první z nich začíná v hloubce 8-12 metrů a padá až do 20-ti metrů. Následující druhá hrana stěny se zakusuje do první stěny v hloubce 30 až 32 metrů a dále padá až do 50-55 metrů, kde přechází v písčité dno.

Ve stěně jsou zářezy, kde se hojně vyskytují langusty a chobotnice. Dolní stěna je hustě porostlá houbami. Mělčí stěna je vlastně převisem, kde moře vytvořilo pukliny a díry.

Čavlin

Mělčina se nachází nedaleko od západní strany ostrova Čavlin. Hřbet mělčiny je asi 6 m pod hladinou moře. Je tvořen kamennými deskami s velkým množstvím štěrbin, kde mají úkryt chobotnice a hejna amarel (Diplodus vulgaris). Je zde bohatství barev. Na počátku sezóny uvidíte velké množství ulit po ježovcích.

Kotvíme v místě, kde dno neleží v hloubce větší než 10 m.

Grablo Miši

Hloubka 3-58 m, doporučená kvalifikace OWD-AOWD-Nitrox-Wreck Diver

Útes je položen nedaleko ostrova Žut. Vypíná se z hloubek a končí vrcholem 1 m pod hladinou. Kotvení ze všech stran, v závislosti na směru větru. Severní strana je mělká, porostlá chaluhami. Z jižní strany terén pozvolna klesá do hloubky 3-15 m, kde se nachází hojné druhy ryb a roztroušené zbytky vraku lodě, která zde ztroskotala po najetí na útes ve vichřici.

Kornati - Panitula

Dva ostrovy - malý a velký, ležící v centrální části souostroví Kornati, jež jsou součástí národního parku. Poblíž se nachází známá námořnická osvěžovna Piskera.

Panitula je velice oblíbeným místem pro potápění. Mezi ostrovy se nachází mělčina (5 -10 m) porostlá trávami, za hranou je už kolmá stěna, která podle mapy klesá do hloubky 98 m. Tohle místo doporučujeme všem potápěčům. Loď kotví na mělčině.

Kablinac

Skalní hřbet vynořující se nad mořskou hladinu ze severní strany ostrova Malý Tetovišnjak

Mezi Tetovišnjakem a Kablinacem je mělčina dosahující v nejhlubším místě hloubky kolem 10 m. Na této mělčině uvidíte skály vyhloubené vlnami do tvarů připomínající houby a také malé průrvy a kaňony. Můžeme zde také potkat chobotnici a hejna drobných mořanů obecných (Diplodus vulgaris) a očnatců obecných (Sarpa salpa).

Žut - Skalisko Kamenar

Hloubka 7-65m, doporučená kvalifikace OWD-AOWD-Trimix

Skalisko Kamenar je podvodní stěna začínající v hloubce 7 m, která strmě klesá do 65 m. Nachází se asi 300 m od blízkého Žutu, Kamenaru a dalších menších ostrůvků. Mělčí část skaliska je plná ryb, velikých usazenin kamenných korálů a chobotnic. Často zde bývá silný proud.

Kornati - Samograd

Jde o nejjižnější ostrov souostroví Kornati. Leží po přímce na sever od ostrova Žyrije.

Připlouváme k ostrovu a vidíme velký skalní monolit s rovným hřbetem. Kotvíme u severního břehu a snažíme se, aby pod lodí nebyla hloubka větší než 10 m.

U tohoto ostrova je okraj stěny blízko pod hladinou. Už v hloubce 8 m se nachází rovná stěna klesající do hloubky 55 m i víc (podle mapy do 82 metrů ). Na stěně jsou už od hloubky 15 metrů velké tmavomodré a červené rohovitky, velké množství jaj Raji.

Čavlin - brak

Podvodní hrb, hřbet nalézající se severně od ostrova Čavlin.

Na moři se nachází mělčina kolem 6 m pod vodní hladinou. Loď čeká na kotvě nad vrcholem podvodního hrbu. Potápíme se západním směrem. V hloubce kolem 15/20 m je rozsáhlá, nepravidelná stěna klesající do hloubky 60 metrů i hlouběji (78 m podle mapy). Za okrajem plujeme vpravo podél stěny k výraznému ostrohu. Na stěně jsou houby a také (ve větší hloubce) rohovitky.

Babuljaši

Hloubka 12-60 m, doporučená kvalifikace OWD-AOWD-Nitrox

Babuljaši jsou útesy nedaleko ostrova Žut. Samotné Malé Babuljaši vykukuje z moře pouhých několik metrů. Kotvení dle směru větru. K ponoru je vhodnější jižní hlubší strana, severní je mělká a porostlá chaluhami. Pozvolný terén vytváří plata a schodovité terasy, které se postupně svažuji do hloubky.

Bacvica

Jde o skalní hřbet vystupující nad hladinu moře, ležící na hranici parku Kornati, za ostrovem Samograd.

Tady realizujeme 2 potápění: na vraku rybářského kutru, a na druhé straně hřbetu, ze severu, podél hezčí, hladší stěny.

Vrak: jde o dřevěný rybářský kutr, který byl vržen na skalisko za bouře 1. listopadu 2002; délka paluby kolem 20 m, šířka přibližně 5 m, bez kabiny, stěžeň zlomený. Součásti výbavy jsou lana, kabely a nářadí a také dřez, lednička, skříně se nacházejí poblíž hřbetu a také na svahu směrem k vraku.

Male Mare

Malý skalní hřbet s majákem ležící poblíž ostrova Kakan

Kotvíme převážně na mělčině mezi Male Mare a ostrovem Kakan. Potápíme se na východ, sestupujeme po mírném svahu porostlém trávami. V tomto místě lze někdy cítit proud, který mizí kolem 20 m. Od 20 m začíná okraj krátké, nepravidelné stěny, jež dna dosahuje v hloubce kolem 40 m. Je odspodu skosená. Na stěně lze potkat langusty, také Scorpenidae a houby a malé rohovitky.

Kukuljari

Přesněji Kukuljar je malý ostrov s majákem nedaleko ostrova Murter. Je to plochá kamenná deska vystupující do výše 3 m nad hladinu moře. Její okraje jsou nerovné, tvoří ostré těžko přístupné okraje. Vyskytují se tu proudy někdy dosti silné. Na západní straně je mělko, dno klesá zvolna, je porostlé trávami. Tam obvykle vyhazujeme kotvu. Potápíme se okolo ostrova, převážně proti směru hodinových ručiček. Po kamenitopísčitých terasách se v jižním směru ponoříme do hloubky 25/30 m za okraj poslední terasy; u stěny, která klesá k písčitému dnu v hloubce kolem 40-45 m.

Vrak Francesca di Rimini

Zvaný také Kaprije (leží potopený poblíž stejnojmenného ostrova). Potopil se v r. 1943, ale okolnosti potopení nejsou přesně známy. Pravděpodobně byl zasažen torpédem vrženým z letadla, které vybuchlo na pravoboku.

Garmenjak, NP Telaščica

Hloubka 12-55 m, doporučena kvalifikace OWD-AOWD-Nitrox

Velký a Malý Garmenjak - kotvení na vnější straně Velkého Garmenjaku v zátoce, kde je hloubka 12 m. Ihned po opuštění zátoky začíná stěna, která od hladiny padá do hloubky 55 m. Stěna je přeplněna rohovitkami, z nichž některé dosahuji výšky až jednoho metru, houbami všech barev, mechorosty, řasami. V četných štěrbinách sídlí různé druhy ryb, od parmovců až po murény, jsou zde i langusty.

Diving Tisno

Česká potápěčská základna v přímořském městě Tisno, Chorvatsko

Ať už se potápění věnujete rekreačně, amatérsky nebo na profesionální úrovni, Diving Tisno je připraveno Vám poskytnout zázemí jak v podobě poskytnutí lodě, potápěčských potřeb či lodní posádky, tak i v podobě ubytování v našich letních apartmánech.

Kontakt

Diving Tisno

+420 602 524 262

+385 95 5613 474

divingtisno@gmail.com