Grablo Miši

Hloubka 3-58 m, doporučená kvalifikace OWD-AOWD-Nitrox-Wreck Diver

Útes je položen nedaleko ostrova Žut. Vypíná se z hloubek a končí vrcholem 1 m pod hladinou. Kotvení ze všech stran, v závislosti na směru větru. Severní strana je mělká, porostlá chaluhami. Z jižní strany terén pozvolna klesá do hloubky 3-15 m, kde se nachází hojné druhy ryb a roztroušené zbytky vraku lodě, která zde ztroskotala po najetí na útes ve vichřici.

Leží zde zbytky trupu, obložení a stěžňů. Kousek dále se nachází obrovská, prastará, rasami porostlá klec. Dno stupňovitě klesá a vytváří kaskády s malými plošinami. Zde žiji houby, mechorosty a rohovitky. Čím klesáte hlouběji, tím jsou větší. Terén padá do hloubky 40 m, kde dlouhá písečná plošina pokračuje do hloubek 70 m. Kromě červených, zde můžete vidět i vzácné žluté rohovitky, oranžovo-červené hvězdice, sumýše, řasy a hejna ryb. Blízko leží souostroví Kornati, a proto se již i zde můžete setkat se všemi druhy jako v samotném Národním parku.


Vytisknout   E-mail