Kablinac

Skalní hřbet vynořující se nad mořskou hladinu ze severní strany ostrova Malý Tetovišnjak

Mezi Tetovišnjakem a Kablinacem je mělčina dosahující v nejhlubším místě hloubky kolem 10 m. Na této mělčině uvidíte skály vyhloubené vlnami do tvarů připomínající houby a také malé průrvy a kaňony. Můžeme zde také potkat chobotnici a hejna drobných mořanů obecných (Diplodus vulgaris) a očnatců obecných (Sarpa salpa).

Potápěníí obvykle zahajujeme na východ od kamenů, plujeme nad mírným svahem porostlým trávami, poté překonáváme 25 m práh a doplouváme k poslední terase. Její okraj je na úrovni 35/38 m, dno se naproti tomu nalézá v hloubce větší než 50. Plaveme vpravo na jih podél okraje poslední terasy. Tato stěna je hustě obrostlá tmavomodrými a červenými rohovitkami, mezi nimiž lze najít Jaja Raji. Dole u dna se nalézají jámy a jeskyně, v nichž žijí pilohřbetci a úhořovci mořští (Conger conger). Na stěně ve štěrbinách se lze setkat s langustami.

Chceme-li vidět skutečné barvy, musíme si vzít silné světlo.

Následně plaveme kolem hrany a změníme směr na západní, vynořujeme se mírným svahem do hloubky 10 m a obeplouváme kolem hřbetu Kablinac.

Na mělké vodě najdeme ve štěrbinách chobotnice, pilohřbetce a hejna drobných mořanů obecných (Diplodus vulgaris).

Je to místo vhodné pro všechny potápěče, je také vhodné ke šnorchlování, hlubšímu potápění pro potápěče s CMAS P2 a AOWD.

 

 

 


Vytisknout   E-mail