Vrak Francesca di Rimini

Zvaný také Kaprije (leží potopený poblíž stejnojmenného ostrova). Potopil se v r. 1943, ale okolnosti potopení nejsou přesně známy. Pravděpodobně byl zasažen torpédem vrženým z letadla, které vybuchlo na pravoboku.

Vrak dopravní lodi o délce kolem 60 m leží na dně v hloubce 50-52 m, mírně nakloněný na levý bok, paluba začíná v hloubce 40 m a klesá do hloubky 45 m na přídi a 45/47 na levém boku. Má 3 jeřábové stěžně, jeden v příďové části se zvedá do výše 28 m pod hladinou, zbývající leží opřeny o levý bok. Vrak nemá šroub, neznámo kdo a kdy jej demontoval.

V nákladních prostorech jištěných ocelovými sítěmi se nadále nachází velké množství dělostřelecké munice. Vrak nemá nástavby, je zakázáno vplouvat do nákladních prostor.

Potápění na vraku realizujeme ve skupinách 2-4 osob, pro potápěče s minimálním osvědčením P2 CMAS, AOWD se specializací Deep Diver. Doporučeny jsou baterky, počítače.

Naše loď kotví u bóje na hladině. Pro případnou dekompresi zavěšujeme dvě láhve se dvěma automaty.

Skupina potápěčů připlouvá k druhé výtlakové (přibl. 3-4 m pod hladinou), poté se ponoříme podél sestupového lana. Při dobrých podmínkách je vrak viditelný už z hloubky 15 m. Za běžných podmínek je viditelný z hloubky 25 m. Po laně se spouštíme k zádi vraku (tam je sestupové lano upevněno), plaveme na příď podél pravého boku a prohlížíme si díru po torpédu, drobné prvky výbavy lodi, bedny s protileteckou a dělostřeleckou municí. doporučuje se plavat 1,5-2 m nad palubou. Na přídi si prohlížíme kotvu ležící níž v hloubce více než 52 m, poté plaveme na záď podél levého boku a vyhýbáme se převráceným stěžňům porostlým zelenými houbami. Obeplouváme záď, místo po šroubu, nahlédneme do strojovny. V tuto chvíli by měla uplynout 10. minuta potápění, některé počítače už signalizují druhou dekompresní přestávku. Od této chvíle rozhodujeme o vynoření.

Během vynořování si můžeme vrak ještě jednou prohlédnout, měli bychom také "ztratit" jednu (nejhlubší) dekompresní přestávku, poté procházíme jednou mělkou dekompresí.

Celková doba potápění činí asi 20-24 minut. Ve vraku kdysi žili 2 velcí (kolem 2,5 m) úhořovci mořští, v poslední době je už bohužel nepotkáváme. Lze krom toho potkat velké Scorpenidae, pilohřbetce a hejna makrel a mořských okounů. Vrak je velmi vhodný pro fotografování a filmování, nutné je silné světlo.

Potápění na vraku je bezpečné pod podmínkou, že se nevstupuje do nákladního prostoru, nevplouvá se do nitra lodi a dodržuje se doba pobytu na dně a dekomprese.

Zážitky z potápění na tomto vraku zůstávají opravdu dlouho v paměti.

 

 


Vytisknout   E-mail