Babuljaši

Hloubka 12-60 m, doporučená kvalifikace OWD-AOWD-Nitrox

Babuljaši jsou útesy nedaleko ostrova Žut. Samotné Malé Babuljaši vykukuje z moře pouhých několik metrů. Kotvení dle směru větru. K ponoru je vhodnější jižní hlubší strana, severní je mělká a porostlá chaluhami. Pozvolný terén vytváří plata a schodovité terasy, které se postupně svažuji do hloubky.

Na horních platech potkáte velké množství rozličných druhů ryb a hnízdící chobotnice. Terasy končí v hloubkách 40 m písečným dnem ztrácející se do větších hloubek. Můžete pokračovat kolem útesu, v hloubce 40 m se napojíte na protilehlou téměř kolmou stěnu, kde bývají ve skalních štěrbinách k vidění langusty. Ta vás dovede zpět na mělké terasy pod lodí.


Vytisknout   E-mail