Kukuljari

Přesněji Kukuljar je malý ostrov s majákem nedaleko ostrova Murter. Je to plochá kamenná deska vystupující do výše 3 m nad hladinu moře. Její okraje jsou nerovné, tvoří ostré těžko přístupné okraje. Vyskytují se tu proudy někdy dosti silné. Na západní straně je mělko, dno klesá zvolna, je porostlé trávami. Tam obvykle vyhazujeme kotvu. Potápíme se okolo ostrova, převážně proti směru hodinových ručiček. Po kamenitopísčitých terasách se v jižním směru ponoříme do hloubky 25/30 m za okraj poslední terasy; u stěny, která klesá k písčitému dnu v hloubce kolem 40-45 m.

Na stěně je množství ryb, ze štěrbin vyčnívají vousy několika langust. V jámách u dna lze potkat pilohřbetce a úhořovce. Napříč stěnou proplouvají hejna lesklých očnatců obecných (Sarpa salpa). Na mělčinách se na slunci vyhřívají hejna mořanů obecných (Diplodus vulgaris), na stěně najdeme koráli, barevné houby, nahožábré plže, láčkovce. Mezi kameny na mělčinách můžeme zahlédnout chobotnice. Jde o velmi zajímavé místo, jedno z nejkrásnějších na zdejším moři, vhodné pro všechny potápěče i pro šnorchlování. Klidné obeplutí ostrova zabere kolem 25 minut. Ostrov většinou obeplouváme dvakrát, nejprve v hloubce kolem 30 m, poté v hloubce 5-10 m. U Kukuljari realizujeme také noční potápění, kdy mohou potápěči potkat Scorpenidae, chobotnice, úhořovce mořské, langusty a kalamáry.

Na severní straně ostrova Kaprije se nachází dvouterasová stěna. Okraj první začíná už v hloubce 8-12 m a klesá do 20 m. Druhá terasa pak klesá k hraně druhé stěny v hloubce 30-32 m a poté spadá kolmo do hloubky 45-55 m na písečné dno. Stěna je u dna skosená, shromažďují se tam úhořovci mořští, pilohřbetci a také humři. Dolní stěna je hustě porostlá houbami.

Mělčí strana je převislá, moře v ní vyhloubilo jámy a štěrbiny. Pod převisy je možno vplout opatrně tak, aby nedošlo k poškození hub a korálů. Ve štěrbinách lze občas zahlédnout Scorpenidae.

Tohle místo doporučujeme všem potápěčům, potápíme se zde také v noci (jako druhé noční potápění). Vyskytují se tu proudy, které lze využít. V hloubce 20 m je mírně patrný jihozápadní proud ve směru potápění. Asi po 100 m se stěna pod úhlem 90° stáčí severním směrem. Za ohybem plujeme ještě asi 50 až 100 m, v hloubce 10-15 m. Poté se vynoříme nad stěnu a vracíme se s proudem směrem k lodi. Při návratu existuje velká šance, že narazíme na hejna makrel a mořanů obecných (Diplodus vulgaris). Na mělčinách pod kameny a v průrvách se skrývají chobotnice.

 

 

 

 


Vytisknout   E-mail