Kornati - Panitula

Dva ostrovy - malý a velký, ležící v centrální části souostroví Kornati, jež jsou součástí národního parku. Poblíž se nachází známá námořnická osvěžovna Piskera.

Panitula je velice oblíbeným místem pro potápění. Mezi ostrovy se nachází mělčina (5 -10 m) porostlá trávami, za hranou je už kolmá stěna, která podle mapy klesá do hloubky 98 m. Tohle místo doporučujeme všem potápěčům. Loď kotví na mělčině.

kornati 01Po ponoření plujeme nad okraj částečně skosené stěny s převisy, která začíná v hloubce 3 m. Zpočátku plaveme vlevo a sestupujeme na hloubku kolem 30 m, dostáváme se k výběžku u Malé Panituly a vracíme se podél stěny. V hloubce kolem 17 m je dosti velká kolmá štěrbina, do níž lze vplout. Ve světle baterky tam uvidíme bohatství barev podvodního světa.

Obeplouváme další výběžek a doplouváme ke druhé větší prohlubni, jejíž základna začíná v hloubce 25 m. Lze veplout dovnitř, dívat se směrem k hladině a obdivovat sluncem osvětlené siluety ostatních potápěčů. Poté proplujeme nad plochou deskou v hloubce asi 8 m, kde se na slunci vyhřívají hejna stříbrných očnatců (Sarpa salpa) a mořanů obecných (Diplodus vulgaris). Obeplouváme skálu a doplujeme k mělčině mezi ostrovy. Zde můžeme narazit na proud, který nám usnadní vynoření na mělčinu. Směr proudu se někdy změní v opačný, jeho překonání však není problém.

Tohle místo je velice členité. Na počátku je rovná stěna s malým zlomem v hloubce kolem 30 m, v centrální části je vyvýšenina 20 až 10 m, za níž je hlubší štěrbina klesající do hloubky 25 m, poté znovu stěna s terasou v 8-10 m a malá skalní tabule v hloubce kolem 30 m. Dále je stěna skosená a převislá.

Je to místo vhodné pro rekreační potápěče k mělkému potápění a pro pokročilé potápěče, kteří se chtějí potápět hluboko nebo pro ty, kteří chtějí zkusit šnorchlování.

Je to také ideální místo pro fotografování a filmování.

Po potápění, má-li skupina zájem, doplujeme k taverně "Piskera", kde se lze ve stínu napít chladných nápojů a ochutnat ovoce moře. Na ostrově lze také navštívit kapli sv. Ivana.

Z ostrova se rozprostírá výhled na blízké ostrůvky a bezbřehý Jadran.

 

 

 

 

 


Vytisknout   E-mail