Kornati - Samograd

Jde o nejjižnější ostrov souostroví Kornati. Leží po přímce na sever od ostrova Žyrije.

Připlouváme k ostrovu a vidíme velký skalní monolit s rovným hřbetem. Kotvíme u severního břehu a snažíme se, aby pod lodí nebyla hloubka větší než 10 m.

U tohoto ostrova je okraj stěny blízko pod hladinou. Už v hloubce 8 m se nachází rovná stěna klesající do hloubky 55 m i víc (podle mapy do 82 metrů ). Na stěně jsou už od hloubky 15 metrů velké tmavomodré a červené rohovitky, velké množství jaj Raji.

V hlubších štěrbinách žijí langusty a u dna humři, dole jsou vidět pilohřbetci (Serranus scriba). Na mělčinách můžeme potkat chobotnice a hejna maličkých černých mořanů obecných (Diplodus vulgaris). Přibližně v polovině stěny jsou staré utržené sítě.

Samograd je ideálním místem pro podmořské fotografování a filmování.

 

 

 


Vytisknout   E-mail